+370 450 31867

ES projektai

Projekto pavadinimas: „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Volimeda“ Nr. 02-011-K-0016
Projekto vykdytojas: UAB „Volimeda“
Projekto vertė: 629.699,00 EUR
Skirta parama: 290.000,00 EUR
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-04-11
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024-04-30

UAB "Volimeda" – daugiau kaip 27 metus šiaurės rytų Lietuvoje veikianti įmonė, kuri automatizuotos įrangos pagalba gamina įvairius aukščiausios kokybės padėklų ruošinius iš mišrios medienos, pjuvenas granulių ir briketų gamybai, medienos nuopjovas. Įmonė nuolatos investuoja į naujos įrangos įsigijimą, gamybinių patalpų modernizavimą ir veiklos plėtrą. Vadovaujantis Energetinio vartojimo audito  rekomendacijomis, įvertinant planuojamą plėsti gamybą – įrengti medienos džiovyklas, rekomenduojama įrengti 800 kW galios fotovoltinę elektrinę.

Šiam tikslui pasiekti UAB „Volimeda“ pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 02-011-K-0016 „AEI gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Volimeda“, kurio metu įmonė įdiegs 800 kW saulės jėgainę. Įrengus saulės elektrinę visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarys 790 MWh per metus, o bendras iš atsinaujinančių šaltinių generuojamas energijos kiekis sudarys daugiau nei 60 proc. įmonės suvartojamos elektros energijos kiekio. UAB „Volimeda“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti gamybos kaštus, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą, prisidėti prie energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų Lietuvoje padidinimo ir priklausomybės nuo energijos importo mažinimo.  

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ - iš  Europos regioninės plėtros fondo skirta  290.000 Eur parama.

 

 

 

Projekto pavadinimas: „UAB „Volimeda“ E. komercijos sprendinių projektas“
Projekto vykdytojas: UAB „Volimeda“
Projekto vertė: 66.000 Eur
Skirta parama: 49.500,00 Eur
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-14.
Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-20.

UAB „Volimeda“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0400 „UAB „Volimeda“ E. komercijos sprendinių projektas“, kurio tikslas - įdiegus  naujus ir inovatyvius elektroninės savitarnos platformos sprendinius gaminių pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti bei išteklių valdymo sistemos integravimo į savitarnos platformos sprendinius, padidinti darbo našumą,  įmonės konkurencingumą bei gaminamų prekių pardavimo apimtis.

Projekto įgyvendinimo įdiegti ir integruoti su išteklių valdymo sistema klientų savitarnos sprendimai leis automatizuoti prekių  pardavimo procesą, greitės prekių pardavimo ciklas. Integracija su išteklių valdymo sistema užtikrins, kad užsakymai bus atlikti laiku, sandėliuose būtų tinkami prekių ir žaliavų prekėms gaminti likučiai, prekės  būtų pagamintos, parduotos ir pristatytos greitai, o sąskaitos  - apmokėtos kliento. Įdiegti skaitmeniniai klientų savitarnos sprendiniai pagerins klientų aptarnavimo kokybę, integruosis į intensyviai vystomus verslo subjektų (klientų)  veiklos skaitmeninimo procesus duos abipusę sinergiją.

Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

 

 

UAB „Volimeda“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0062 „UAB "Volimeda" technologinių procesų modernizavimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 480.000 EUR, jis dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimui skirta 216.000 EUR parama.

Įgyvendinant projektą bus modernizuojamas ruošinių apdirbimo etapas - gaminių (tarlenčių) galutinio apdirbimo etapas, diegiama medienos pjuvenų ir drožlių transportavimo sistema su didelės talpos konteinerine kaupykla, įsigyjamas vidutinės  keliamosios galios  krautuvas gatavos produkcijos  transportavimui iš gamybos cecho į gatavos produkcijos sandėlį.

Įgyvendinus projektą, bus automatizuoti technologiniai procesai, bus padidintas ir suderintas visų technologinių procesų našumai, rankinis darbas keičiamas  automatizuotais/robotizuotais įrenginiais, to pasėkoje padidės darbo našumas, gamybos apimtys, pardavimų pajamos.